กลับสู่หน้าหลัก

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
18 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดและของใช้งานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนตลาดสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนตลาดสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนตลาดสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างขุด-ขนลูกรังขอบบ่อลงกลมทับขยะในบ่อพร้อมเกลี่ยแต่ง จำนวน 1,200 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างดำเนินการปักเสาคอนกรีต บริเวณสถานที่ทิ้งขยะเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาารอเนกประสงค์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสำรอง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 6.30 เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ดีเซล หมายเลขทะเบียน กค 4528 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมระบบไฟรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-7469 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-58-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาารอเนกประสงค์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสำรอง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 6.30 เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ต.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาารอเนกประสงค์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสำรอง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 6.30 เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจออกแบบการก่อสร้าง เขียนแบบ โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลสำรอง ที่จะดำเนินการในงบประมาณ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest