กลับสู่หน้าหลัก

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขุด-ขนลูกรังขอบบ่อลงกลบทับขยะในบ่อพร้อมเกลี่ยแต่ง จำนวน ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ณ บริเวณที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลสำรอง หมู่ ๖ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน รายละเอียดตามเอกสาร ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิลประกาศรับสมัครเด็กฯ ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑.หมึก Cacon สี, จำนวน ๔ ตลับ ๒.หมึก Cacon สีดำ จำนวน ๑ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ Brother (สี,สีดำ)
10 ก.พ. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์และล้างไส้กรองเครื่องกรองน้ำดิื่มบริเวณจุดบริการบ้านหนองกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ จำนวน ๑ ราย คือ นางแก้วตา วิชัยวงษ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยผู้ยากไร้ ให้ นางแก้วตา วิชัยวงษ์ บ้านเลขที่ 20/1 ม.1 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซี่งได้รับความเดือดร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อธงชาติ ขนาด 1.50x2.25 เมตร จำนวน 5 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 20 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนคันคลองสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่สะพานหอนาฬิกาถึงสะพานหน้าวัดตลาดสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนคันคลองสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่สะพานหอนาฬิกาถึงสะพานหน้าวัดตลาดสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัดแต่งต้นเข็ม,ต้นไทน ,ตัดหญ้า ,ขนกิ่งไม้และวัชพืช รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณริมถนนสายในลุ่ม ช่วงหนาทางเข้าหอศิลป์เอมเจริญ หมู่ 3 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำหนวน 60 ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน 5 ชุด พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตัดแต่งต้นเข็มทรงลูกบาสก์ ขนาด 1.00x3.00 เมตร จำนวน 73 ชุด และตัดหญ้าทำความสะอาดขอบคันสระน้ำ กว่้าง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. บริเวณริมถนนปูบล็อกหน้าโรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์ หมู่ที่ 1 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างวางท่อระบายน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 ชั้น 8.5 ยาว 10.00 เมตร ลอดถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนสายสะพานหัวหินช่วงบ้าน นายไชยพร อำนวยศักดิ์โสภณ หมู่ 1 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณริมถนนสายในลุ่ม ช่วงหนาทางเข้าหอศิลป์เอมเจริญ หมู่ 3 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำหนวน 60 ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน 5 ชุด พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๒ รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest