กลับสู่หน้าหลัก

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
24 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงทางเท้าเดิมให้เป็นทางเบี่ยง/ที่จอดรถ รายละเอียดดังนี้ 1.ตัดแนวคอนกรีตทางเท้าเดิมที่เชื่อมต่อกับพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ชุดรับแขกภายในอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดสาธารณูปโภคในครัวเรือน สำหรับคนชรา ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างดำเนินการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ห้องนายกเทศมนตรีตำบลสำรอง จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนตลาดสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมรถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 2184 กาญจนบุรี รายละเอียดดังนี้๑)ลูกปืนล้อหน้า NS จำนวน ๒ ชุด๒)โช๊คหลัง NS จำนวน ๒ ต้นรวมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์และเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มที่จุดบริการบ้านหนองกรดและบ้านดอนดักแย้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัด ,ห้องนายก,ห้องรองนายก จำนวน 2 ๒ ห้อง ,ห้องปลัด และห้องประชุมใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตัดหญ้าไหล่ทางและแนวลาดเอียดคันคลอง รายละเอียดดังนี้๑.ตัดหญ้าไหล่ทางและแนวลาดเอียงคันคลอง จำนวน ๒,๓๔๘ ตารางเมตร๒เก็บเศษหญ้าและทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้่อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.ซ่อมเปลี่ยนเครื่องบันทึกภาพ ชนิด HD-Analog ขนาด ๔ ช่อง ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลพร้อมหน่วยความจำ ๒ เทราไบต์ จำนวน ๑ เครื่อง๒.ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ Kva จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-0839 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างดำเนินการทำความสะอาดและขุดลอกตะกอนดินในคูส่งน้ำเข้าแปลงนา บริเวณคูส่งน้ำช้างถนนชุมชนดอนดักแย้ ซอย 12 (ข้างหอถังประปา) ยาว 70.00 เมตร รายละเอียดดังนี้(1.)ถางกำจัดวัชพืชและกิ่งไม้ จำนวน 100.00 ตร.ม. (2)งานขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงงานคน จำนวน 8.00 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างดำเนินการทำความสะอาดและขุดลอกตะกอนดินในคูส่งน้ำเข้าแปลงนา บริเวณคูส่งน้ำช้างถนนชุมชนดอนดักแย้ ซอย 12 (ข้างหอถังประปา) ยาว 70.00 เมตร รายละเอียดดังนี้(1.)ถางกำจัดวัชพืชและกิ่งไม้ จำนวน 100.00 ตร.ม. (2)งานขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงงานคน จำนวน 8.00 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด รายละเอียดตามเอกสารบันทึกข้อความและใบเสนอราคา แนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างถากถางกำจัดวัชพืช,กิ่งไม้,ต้นไม้ ในคลองระบายน้ำข้างถนนคันคลองส่งน้ำชลประทาน ๒ ขวา กว้าง ๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่ ๘,๐๔๐ ตร.ม. หมู่ ๑ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างถากถางกำจัดวัชพืช,กิ่งไม้,ต้นไม้ ในคลองระบายน้ำข้างถนนคันคลองส่งน้ำชลประทาน ๒ ขวา กว้าง ๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่ ๘,๐๔๐ ตร.ม. หมู่ ๑ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest