กลับสู่หน้าหลัก

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
28 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างวางท่อประปาท่อ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 700 เมตร บริเวณบ้านหนองกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน ห้องผู้บริหาร โต๊ะประชุม และตู้เก็บเอกสาร สำนักงานเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน ห้องผู้บริหาร โต๊ะประชุม และตู้เก็บเอกสาร สำนักงานเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอกาศ(ตัวเก่าห้องนายก,ห้องรองนายก) พร้อมอุปกรณ์ และซ่อมเครื่องปรับอากาศที่รั่ว ห้องประชุม เติมน้ำยาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อโต๊ะประชุมไม้ประดู ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 1.20 เมตร พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ทำด้วยไม้สัก มีโค๊ะหมู่บุชา ๗ ตัว ความกว้างตัวละ ๙ นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ จำนวน ๑ ชุด และที่กราบพระ ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิว สำหรับห้องนายกเทศมนตรีตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระเบื้องยาง แบบคลิ๊กล๊อค จำนวน ๒๗ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเบ็ดเตล็ด สำหรับปูพื้นห้องนายกเทศมนตรีตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อฉากกั้นห้องพีวีซี ขนาด กว้าง ๑.๒๑x สูง ๒.๔๐ เมตร และ ขนาดกว้าง ๑.๙๑x สูง ๒.๕๒ เมตร อย่างละ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อธงชาติ, ธงรัชกาลที่ ๑๐ ,ธงพระราชินี ขนาด ๖๐X๙๐ ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดและจอภาพ ณ จุดป้อมตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ประกอบด้วย ต้นหลิวม่วง,ต้นเกล็กแก้ว,ต้นดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อธงชาติ, ธงรัชกาลที่ ๑๐ ,ธงพระราชินี ขนาด ๖๐X๙๐ ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่ วิทยุสื่อสารสำนักงานเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อดิน จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดสาธารณูปโภคในครัวเรือน สำหรับคนชรา ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อผ้าม่าน และผ้าโปร่งม่านจีบ ขนาด ๒.๘๕x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest