กลับสู่หน้าหลัก

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
9 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนตลาดสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ฺBrother ห้องกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง1.เปลี่ยน Drum DR-261 CL และ หมึกพิมพ์ Brother TN 261 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจเช็คระยะ 45,000 กม. รถกระบะดีเซล หมายเลขทะเบียน กบ 2445 กาญจนบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อต้นเข็มเหลือง และต้นบัวปทุมมา ตามกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองระบายหน้าโรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประดับไฟแสงสว่าง บริเวณพระบรมฉายาลักษณ์ ตลอดจนริมถนนทางสาธารณะ บริเวณสะพานหอนาฬิกา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างฯ บริเวณพระบรมฉายาลักษณ์ ตลอดจนริมถนนทางสาธารณะและบริเวณ สะพานหอนาฬิกา เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวางกูร วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับป้องกันเชื้่อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมปะผุตัวถัง เปลี่ยนบังโคลนหน้า-หลัง ฝาท้าย แผงข้างกะบะ และทำสีใหม่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7469 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับช่วยเหลือที่อยู่อาศัย ราย นายแทน ก๋งพิ้ว อยู่บ้านเลขที่ ๑๔/๒ หมู่ ๑ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับบ้านผู้ยากไร้ รายนางสมพร ก๋งพิ้ว บ้านเลขที่ ๖/๑ หมู่ ๑ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest