กลับสู่หน้าหลัก

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงโดยการขยายผิวจราจร บริเวณถนนสายชุมชนดอนดักแย้ ซอย 13 หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 425.50 ตารางเมตร
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณถนนสายแยกจากถนนชุมชนสะพานหัวหิน ช่วงบ้านนายสมยา เสรีลัดดานนท์
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนจำกัดความสูงของรถ บริเวณถนนคันคลองสายใหญ่(ฝั่งขวา)
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านสะพานหัวหินซอย 1 กับถนนชุมชนบ้านสะพานหัวหิน ซอย 3
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม จำนวน 2 ชุด บริเวณแยกหน้าตลาดนัด หมู่ 1
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนตลาดสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการปรับปรุงระบบเว็ปไซต์เทศบาลตำบลสำรอง เพิ่มแอปพิเคชั่นพื้นฐาน ตั้งค่าระบบพื้นฐาน ,โดเมนเนม .go.th,โปรมแกรมประยุกต์ในกาารอัพเดทข้อมูลในเว็ปไซต์ฯ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างดำเนินการปรับปรุงระบบเว็ปไซต์เทศบาลตำบลสำรอง เพิ่มแอปพิเคชั่นพื้นฐาน ตั้งค่าระบบพื้นฐาน ,โดเมนเนม .go.th,โปรมแกรมประยุกต์ในกาารอัพเดทข้อมูลในเว็ปไซต์ฯ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างดำเนินการปรับปรุงระบบเว็ปไซต์เทศบาลตำบลสำรอง เพิ่มแอปพิเคชั่นพื้นฐาน ตั้งค่าระบบพื้นฐาน ,โดเมนเนม .go.th,โปรมแกรมประยุกต์ในกาารอัพเดทข้อมูลในเว็ปไซต์ฯ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างดำเนินการปรับปรุงระบบเว็ปไซต์เทศบาลตำบลสำรอง เพิ่มแอปพิเคชั่นพื้นฐาน ตั้งค่าระบบพื้นฐาน ,โดเมนเนม .go.th,โปรมแกรมประยุกต์ในกาารอัพเดทข้อมูลในเว็ปไซต์ฯ รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ๋อมกล้องวงจรปิด จำนวน ๗ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงสวนสุขภาพ 495 ตร.ม. เทพื้น คสล. หนา 10 ซม. พื้นที่ 54.87 ตร.ม. ทาสีที่ปลูกต้นไม้และราวเหล็ก , ปรับปรุงฐานหอนาฬิกา ริมถนนคันคลองสายใหญ่ ช่วงทางแยกปั๊ม ปตท.-หอนาฬิกา หมู่ 1 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนตลาดสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากโรคติดต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อเบสต้าแควม-เอส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องวัดออกซิเจตปลายนิ้ว และปรอทวัดไข้ดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยากำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest