กลับสู่หน้าหลัก

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
26 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดถ้วยกาแฟ เมลามีน จำนวน 5 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า รายละเอียดตามใบเสนอราคา จำนวน 18 รายการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายในลุ่มช่วงโค้งบ้านนายอเนก ขำพวง หมู่ 3 ต.พังตรุ
5 ก.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายคันคลองแยก 1 ขวา-2 ขวาฝั่งซ้าย หมู่ 1 ต.พังตรุ
21 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเสียงตามสาย ของเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒ ๕๘ ๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเบาะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 2031 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อ1.ถังน้ำดิื่ม จำนวน 1 ถัง 2.ถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตัดต้นไม้.ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืชริมถนนสายแยกคันคลอง 2 ขวา-1 ขวา(ฝั่งขวา)(1)กรุยทางถางป่า(ขนาดกลาง) จำนวน 1,800 ตร.ม (2)ขนต้นไม้,กิ่งไม้และวัชพืชออกไปทิ้ง(รถกะบะ) จำนวน 18 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กจ 2031 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP 3050 (12 A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Hp 12 a โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๕ ๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest