ชื่อ
: นายประวิทย์ พ่วงแพ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำรอง เขต 1
086-1741097