ชื่อ
: นายนฤบดินทร์ วอนเพียร
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1