ชื่อ
: นายขจรศักดิ์ บัวซ้อน
ตำแหน่ง
: นายช่างโยธาชำนาญงาน