ชื่อ
: นายนิมิตต์ ไชยสุนะ
ตำแหน่ง
: พนักงานจ้างทั่วไป