ชื่อ
: นายอภิชาติ พิชญรัศมีมาน
ตำแหน่ง
: ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์ ดับเพลิง)