ชื่อ
: นายปรีชาวุฒิ โมรา
ตำแหน่ง
: ปลัดเทศบาลตำบลสำรอง
089-9254694