ชื่อ
: นายคเชนทร์ ฉุยเนย
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำรอง เขต 1
083-6868413