ชื่อ
: นางดรุณี วอนเพียร
ตำแหน่ง
: นายกเทศมนตรีตำบลสำรอง
081-9445791