กลับสู่หน้าหลัก

หอศิลป์เอมเจริญ  

หอศิลป์เอมเจริญ  

 

หอศิลป์เอมเจริญ  

         ก่อตั้งโดย อ.ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2548  ผู้ที่รักและศรัทธาต่อศิลปะอย่างแรงกล้า  เป็นสถานที่เก็บผลงานทั้งหมดที่ได้สร้างมาตลอดชีวิต ใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทย และศิลปินต่างประเทศ เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณทางศิลปะต่อเยาวชนและผู้สนใจศิลปะ   เป็นหอศิลป์อีกแห่งของประเทศที่ทำหน้าที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อความมีศักดิ์ศรีในความเป็นสากลทัดเทียมนานาอารยะประเทศ 

  • เปิดให้ชมทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น. 
  • สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ : 0 3465 8048, 08 6813 9616

การเดินทาง 

         จากกรุงเทพฯ ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ถึงอำเภอท่ามะกา เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกบ้านหนองตากยา ข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลอง แล้วเลี้ยวขวาเลียบคลองชลประทาน ไปอีกประมาณ 11 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางผ่านเทศบาลตำบลสำรอง เลี้ยวซ้ายตรงข้ามโรงเรียนตลาดสำรอง เข้าไปประมาณ 300 เมตร

Share on Line
Share on Pinterest