กลับสู่หน้าหลัก

ประกาศช่องทางแจ้งทุจริต

ประกาศช่องทางแจ้งทุจริต

 

ประกาศเทศบาลตำบลสำรอง

เรื่อง  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลสำรอง

********************************

Share on Line
Share on Pinterest