กลับสู่หน้าหลัก

แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียนทุจริต

แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียนทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงาน

กรณีร้องเรียน

การทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อกฎหมาย

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยทุจริต

 เทศบาลตำบลสำรอง

 

 อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Line
Share on Pinterest